Klip fra nyhedsbrev dateret 25. april 1995

 

 

 

Den 6. december 1895 blev der givet ibrugtagningstilladelse til vores ejendom, som er opført i løbet af 1895, hvor Fridlev Jacobsen på ejerens vegne den 18. februar søgte om tilladelse til at lade de to huse i Helgesensgade 1 og Sortedam Dossering 65 opføre.

 

Det kunne være sjovt at samle en række oplysninger sammen om husets historie og dets beboere gennem tiden og lave et festskrift til husets 100 års fødselsdag. Nogle emner kunne være: 

 

-   en gennemgang af husets papirer i bygge- og boligdirektoratet. De vedsatte tegninger stammer herfra, hvor man også kan læse om indretning af etage-wc'er i 1902, og om vanskelighederne med at få lov til at nedlægge gårdlatrinerne i gården til SD65 mod oprettelsen af gård-wc'et i H1. Deklarationen af 31.1.1925 siger, at der ingensinde må opstilles et plankeværk eller lign. mellem de to ejendomme, og at der for beboerne af ejendommen matr. nr. 2388 stedse skal være fri og uhindret adgang til benyttelse af gård-wc'et på matr. nr. 2441. WC'et er i øvrigt indrettet 'væsentligst til afbenyttelse af beboernes vaskekoner'.


 

-   en udredning af ejerforholdene for ejendommen gennem tiden og hvordan de nuværende ejere af restejendommen har relation til den senere ejer kontorchef Tofte.

 

-   begivenheder omkring husets beboere. I "levnedsbogen"  'De usandsynlige hverdage' af Johannes Weltzer, som var søn af sognepræst i Fredens sogn Fritz Weltzer, og som i 1907-1930 boede i SD65A, kan man læse om 'Kontorchef Vilh. Tofte og hans fine, elskelige Fru Elise med de nøddebrune øjne'.  Man kan også læse, hvordan William Tofte og Svend Aage Weltzer morede sig med at hejse lillebror Carl (Weltzer) ned i en gulvspand, bundet til en tøjsnor, fra 3die sals højde ud af et af køkkentrappens vinduer.

 

-   vores huse ligger på den 16. blegdam. Den 15. blegdam, der strakte sig fra den nuværende SD63 til Blegdamsvej 74, blev i 1834 købt af bagermester P.B.Købke, og herved flyttede maleren Christen Købke hertil. Flere af hans malerier og tegninger har motiver fra Dosseringen, men vist ikke fra netop vores grund. Gennem tiden må der være malet/tegnet/fotograferet/filmet her - kan vi finde nogle billeder? Leif Marcussens stillbilled film om årstiderne på fugleøen viser ikke vores hus, men har da tæt relation til os.

 

-   Poul Strømstad gennemgår i sin bog 'Søerne' alle husene langs søerne, også vores. Desværre er alt, hvad der oplyses, at 'De to ejendomme H1-SD65 er opført samtidigt af arkitekt J.Jacobsen i 1895. Begge er store, femetagers bygninger.' Til gengæld er det interessant at læse om restaurant Sortedamslund, der i 1870'erne lå på 15. blegdam ud mod søerne, indrettet i en villa. Ejendommen blev i 1898 købt af Københavns Kirke­fond, der ombyggede villaen til Fredens Kirke. Kirken blev indviet i 1900, og tårnet er bygget i 1906.

 

-   Der har sikkert gennem tiden boet mennesker, som der kan fortælles gode historier om. Lad os også finde sådanne frem.

 

- desværre er der endnu ikke kommet bidrag til dette festskrift (29. februar 2000)