NYT fra ejerforeningen til lejere og ejere

 Nr 38

 

22. december 1998

 

 

 

 

 

Gårdrydning

 

Den 2. december var der møde i Gårdrydningskontoret vedr. planerne for de kommende arbejder. Det blev her oplyst, at:

 

     - arbejdet med vores ende af projektet - nordenden - vil blive igangsat, når genhusningen af de resterende beboere i baghuset Helgesensgade 9 er afsluttet, formentlig omkring 1. februar.

     - der vil blive etableret et hegn med en havelåge mellem vores gård og Sortedam Dossering 63B

 

     - Gårdrydningskontoret ønsker tilkendegivelser om forholdene vedr. adgangsvejen til erhvervsbaghuset Helgesensgade 3. Det bekymrer Gårdrydningskontoret, at muligheden for at skabe en ny adgangsvej via kirkepassagen indebærer fjernelse af rådhusvinen på bagsiden af huset.

 

Bestyrelsen vil kommentere dette spørgsmål - nok en gang - inden udløbet af fristen den 18. januar, og modtager gerne bidrag fra beboerne.

 

Notatet fra mødet vedlægges til orientering.

 

 

Renovering af trappeopgang

 

Der har været afholdt møder med beboerne i Sortedam Dossering 65B, og der er enighed om, hvad der skal ske. Bestyrelsen har bedt maler og elektriker om tilbud, men de lader vente på sig p.gr.a. juletravlheden.  

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.