NYT           fra ejerforeningen til lejere og ejere

 

Nr 39                                                         2. maj 1999

 

 

 

Gårdrydning

På bagsiden er aftrykt Gårdrydningskontorets brev af 23. april, hvoraf fremgår, at der foretages nogle småændringer i den oprindelige plan, og at arbejdet nu forventes afsluttet sidst i juni måned. Herudover har vi mundtligt fået oplyst, at vores plankeværk først vil blive fjernet, når Belysningsvæsenet har afsluttet ombygningen af transformatorskabet, hvilket forventes at vare en måned. I vores ende vil der blive foretaget følgende ændringer: hegnet erstattes af en ca. 50 cm høj granitmur, med åbning ved den nuværende låge og en lille trappe langs muren ved Helgesensgade 1-3. De nuværende beplantninger bevares og der kommer herudover et bed med rådhusvin ved køkkentrappen for Dosseringsbygningen og et bed med lavendler, vinterjasmin og vinterglans i den store gård. Der tilføjes to lamper i gårdbelysningen, hvis automatik bevares.

 

 

Ejerskifte

Ole Stig Andersen har pr. 1. maj overtaget 1. sal i 65A. Vi byder den nye ejer velkommen til Sortedamshus.

Der er sket ændringer i ejerforholdet af restejendommen, idet de sidste fire lejligheder (alle i Helgesensgade) er solgt, således at st.th. og 3.tv. ejes af W.M.Tofte Family Foundation, mens st.tv. og 3.th. ejes af ejendomsmægler Bent Høj Andersen. Lejlighederne bebos fortsat af de hidtidige lejere. Tilbage af restejendommen er således kun dele af kælder- og loftareal, som fortsat ejes i fællesskab af W.M.Tofte Family Foundation og dødsboet efter P.Obbekjær.

 

 

Storskrald

I modsætning til tidligere år er der i år ikke planlagt opstilling af storskraldscontainer. Dette skyldes den dårlige plads i Helgesensgade, muligheden for at benytte den eksisterende affaldscontainer samt den forventede storskraldsordning i det kommende gårdlav.

 

 

Generalforsamlingen

er fastsat til 26. maj, og indkaldelsen er på vej. Bemærk at mødet afholdes i administrators lokaler.

 

 

Trappeopgangsrenovering

Malerarbejdet er i gang i 65B, og forhåbentlig færdigt inden generalforsamlingen, så vi har et erfaringsgrundlag for drøftelse af næste fase i renoveringen.

 

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen