31. maj 1999

 

 

Til ejere og lejere

 

 

 

På generalforsamlingen i onsdags blev der fremført nogle stærkt kritiske bemærkninger om min embedsførelse som formand for foreningen. Selvom disse anklager efter min opfattelse er ubegrundede og de faktuelle oplysninger bevisligt usande, har det alligevel givet mig anledning til nogle overvejelser om mit engagement i foreningens bestyrelse. En redegørelse for forholdene i forbindelse med loft- og kælderarealer findes på bagsiden.

 

Det at være bestyrelsesmedlem, og især formand, for en ejerforening, er som bekendt ulønnet fritidsarbejde. Det er også tidskrævende, i perioder endda særdeles tidskrævende. Lysten til at påtage sig et sådant arbejde hænger derfor nøje sammen med en god stemning i foreningen og medlemmernes tillid til det arbejde, man udfører i foreningens interesse. Hvis disse forudsætninger forsvinder, er det svært at se motivet for at deltage, medmindre man ønsker at varetage egne interesser frem for foreningens. Jeg har været medlem af bestyrelsen i 12 år, heraf de sidste 10 som formand. Det er muligvis så længe, at medlemmerne identificerer foreningen med formanden, hvilket er en meget uønskværdig udvikling.

 

Når jeg ser tilbage på foreningens udvikling igennem disse 10 år, synes jeg, at vi har nået ganske meget. Hovedaktiviteten har været at få rettet op på mange års manglende vedligeholdelse af bygningen, og dette arbejde bliver som bekendt afsluttet i år 2000 med maling af den sidste trappeopgang. Også gårdrydningsarbejderne har været centrale for arbejdet, først renoveringen af vores eget areal, og dernæst at få dette indarbejdet i det store anlæg på en måde, der var acceptabel for os. Dette arbejde er tilsvarende næsten fuldført. Vi står således over for en ny fase i foreningens arbejde, og jeg er kommet til den konklusion, at det derfor er det rette tidspunkt for mig at forlade bestyrelsen. Dette så meget desto mere fordi der er så mange friske kræfter i foreningen, at tiden er inde til, at nye mennesker med andre ideer træder ind i bestyrelsesarbejdet.

 

Denne konklusion orienterede jeg de øvrige bestyrelsesmedlemmer om allerede onsdag aften, men man bad om nogle dage til overvejelser, inden min beslutning blev officiel. Bestyrelsen har i aften drøftet sagen igen, og jeg meddeler således, at jeg med øjeblikkelig virkning er udtrådt af bestyrelsen. Suppleanten, Carla Packness, er samtidig indtrådt.

 

Jeg vil derfor takke jer alle for den opbakning, jeg har fået igennem årene. Det har været en positiv oplevelse at være med til at formidle en god stemning og et godt samarbejde med såvel bestyrelsesmedlemmer som alle øvrige beboere, og det har for mig personligt været meget lærerigt at komme igennem den lange række af udfordringer, der har været i de 10 år.

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

 

Geert Schou