SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere, nr. 40, 18. juni 1999

 

 

Ny bestyrelse

Som alle nok er bekendt med valgte Geert Schou og Svend Deth at træde ud af Bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Herefter trådte Carla Packness, som netop var blevet valgt som suppleant, ind i bestyrelsen. Den nye bestyrelse (Pernille Moll og Carla Packness) studerede i fællesskab med administrator vores vedtægter for at finde ud, hvorledes den skulle blive fuldtallig. Det viste sig, at bestyrelsen skal supplere sig selv frem til den næste ordinære generalforsamling, hvor enhver interesseret har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Lene eller Rudy Hougaard (SD 65B, stuen) at deltage i bestyrelsesarbejdet, fordi ejerforeningens ve og vel er et emne, som ligger Lene og Rudy meget på sinde. Desuden har Lene og Rudy allerede involveret sig og gjort en stor indsats som "tilsynsførende" ifb. med istandsættelsen af opgang SD 65B. De accepterede at træde ind i bestyrelsen og besluttede at dele rollerne mellem sig således, at Rudy indtræder som bestyrelsesmedlem og Lene som suppleant. I det daglige kommer det dog ikke til at have nogen væsentlig betydning, da de begge deltager i bestyrelsesmøderne .

 

....og ny bestyrelsesformand

På det første bestyrelsesmøde, som blev holdt sidste uge, udpegede bestyrelsen Pernille Moll til formand. Pernille har deltaget i bestyrelsen siden 1996 - og den person i den nye bestyrelse, der er har fulgt de forskellige sager mest indgående. Den nye formand har tlf. nr. 3536 4212, fax nr. 3536 4216 og e-mail adresse pemo@glostruphosp.kbhamt.dk. Efter disse formsager blev afklaret kunne bestyrelsen gå i gang med at arbejde videre med nogle af de punkter, der blev diskuteret på generalforsamlingen.

 

Loftet

På generalforsamlingen foregik en livlig diskussion for og imod foreningens køb af restarealerne i loft og kælder. Bestyrelsen blev bedt om at indhente en redegørelse fra en advokat angående brugsret til loftet. Flere medlemmer mente, at ejerne må have hævd på anvendelsen af loftet, især de ejere, som har købt lejligheden direkte af Tofte Family Foundation/Peter Obbekjær.

 

Bestyrelsen har sat en advokat på opgaven. Valget blev Gregers Lauridsen som har ekspertise i ejendomsforhold og - handel. Gregers Lauridsen er blevet engageret til at udfærdige en redegørelse over principperne for hævd. Når redegørelsen foreligger vil bestyrelsen beskrive nogle modeller for det videre forløb i sagen, som præsenteres for medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt -formentlig til efteråret - med henblik på endelig stillingtagen. Bestyrelsen er af den principielle holdning, at hvis vi ikke allerede "ejer" eller har hævd på restejendommen, så bør vi købe den. Det er ikke i foreningens interesse, at arealerne bliver solgt til anden side, heller ikke til enkeltpersoner, som bor i ej ejendommen.

 

Gregers Lauridsen har taget kontakt til sælgers advokater med en forespørgsel om det er korrekt, at sælger går med salgsplaner. Han har endvidere underrettet sælgers advokater om, at der kan være tale om juridiske forhold, der betinger at sagen stilles i bero indtil forhold om f.eks. hævd er afklaret Vi har indtil videre modtaget et venligt og imødekommende svar fra Peter Andersen, advokat for Tofte Family Foundation, med anmodning om yderligere oplysninger! Det er her Jeres hjælp er påkrævet! Vi er nemlig alle sammen blevet sat i arbejde.

 

Advokaterne har bedt bestyrelsen om hurtigt at fremskaffe følgende oplysninger:

1. Kopi af alle skøder, hvori der står noget om brugsret til pulterrum


2. Kort som viser, hvilke pulterrums-arealer, der benyttes af hvem

3. Oplysninger om, hvor længe de pågældende pulterrum har været benyttet

 

DERFOR ER DET MEGET VIGTIGT, AT ALLE BEBOERE HURTIGST MULIGT I LØBET AF DEN KOMMENDE UGE (INDEN D. 25. JUNI 1999):

 

-     Fremskaffer en kopi af den/de relevante sider i skødet, hvor anvendelse af pulterrum er nævnt, og afleverer kopien til Pernille Moll (SD 65A 2.)

 

-      Skriver navn på pulterrummet

 

-     Fortæller Pernille (tlf. 3536 4212), hvor længe pulterrummet har været benyttet. Skriv f.eks. datoen på en seddel med dit navn, og hæng sedlen fast på døren til dit pulterrum.

 

Rengøring af trapper

Bestyrelsen har med Mundfelds accept forsøgt at arrangere, at trappevasken frem til årsskiftet varetages af en anden. Louise Schou har givet et enestående godt tilbud om at vaske trapper for ejerforeningen som et fritidsjob. Hovedtrapperne vil blive vasket hver anden uge og bagtrapperne en gang om måneden. Hvis der skulle blive behov for rengøring oftere, må vi tage det op igen.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted 8. juli kl. 9.00 med følgende punkter på dagsordenen:

 

Godkendelse af Ole Stig Andersens franske altan (jf. tidligere omdelt beskrivelse)

Forslag om ny viceværtordning fra årsskiftet

 

Mere information følger. Hvis man ikke har mulighed for at deltage, opfordres man til at stemme ved fuldmagt.

 

Den gode nyhed: sommerfest

Datoen for vores årlige sommerfest er nu fastsat. Vi kan afsløre, at den vil blive afholdt:

 

LØRDAG DEN 17 JULI KL.19

 

Ligesom de andre år medbringer alle en ret til fællesbordet. Det kan være en fransk forret, med et stænk af basilikum fra urtepotterne i gården, en himmelsk hovedret eller en delikat dessert i følgeskab af et par smagfulde danske jordbær. Lad fantasien og de gastronomiske talenter råde. Mangler du inspiration - eller tid - så lad pragmatismen råde, og køb nogle gode pølser til børnene, som de kan spise med børnesennep til. Det vigtigste er at du/I kommer! Man medbringer selv kød/fisk til grillen samt egne drikkevarer. Alle beboere vil snarest modtage en tilmeldingsblanket.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen