SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

- Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere nr. 41, september 1999

 

 

Loftet

Nu er der endelig kommet en juridisk redegørelse fra den uvildige advokat, som Bestyrelsen tog kontakt til efter generalforsamlingen. Advokaten har foretaget sin vurdering på baggrund af de fremsendte skøder, som blev indsamlet for snart to måneder siden. Efter at have gennemgået det fremsendte materiale er det advokatens vurdering:

 

     At de enkelte ejerlejlighedsejere har en brugsret til de pågældende loftslokaler, og denne brugsret skal naturligvis respekteres af enhver tid værende ejer af de pågældende loftslokaler.

 

På baggrund af denne forpligtelse anser advokaten det derfor også usandsynligt at nogen udefrakommende vil være interesserede i at købe loftslokalerne, når de enkelte ejerlejlighedsejere har en brugsret, som en mulig ny ejer ville være forpligtet til at respektere.

 

     Det er også advokatens vurdering, at ejerforeningen bør erhverve loftslokalerne, såfremt disse kan købes for et symbolsk beløb, hvor det er hans helt klare overbevisning at det skulle være muligt.

 

Bestyrelsen gav som følge af ovenstående vurdering tilladelse til at advokaten tager kontakt til Tofte & Obbekjær fonden med henblik på at finde en fornuftig løsning på sagen. Når der ligger et konkret salgstilbud vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, således at vi kan afgøre om vi ønsker at købe loftslokalerne. Det er i denne sag bestyrelsens holdning, at det er i ejerforeningens interesse at få afsluttet sagen om loftslokalerne, således at vi engang for alle kan lave en fordeling af loftslokaler, som tilgodeser alle, og dermed skabe et ejerforhold, som er typisk for en ejerforening, nemlig at ejerforeningen ejer loft og kælder.

 

Mundfeld på nedsat blus, - men i samme hus

Mundfeld fik et mindre slagtilfælde for et par måneder siden, og gav som følge deraf udtryk for at han gerne ville fratages de meget fysisk krævende opgaver som f.eks. rengøring og snerydning. Det var i samme forbindelse oplagt at se på, hvilke opgaver Mundfeld skal fortsætte med at varetage og bliver følgende:

 

     Varmemesterfunktion, dvs. kontrol og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget

     Fjernelse af graffiti - og maling på ny

     Nøglefunktion i forhold til håndværkere

 

Bestyrelsen vil sammen med Mundfeld udarbejde en ny ansættelseskontrakt.

 

Det er vigtigt at understrege, at I fortsat kan stadig gøre brug af Mundfelds råd og vejledning, men det er fremover ikke inkluderet i hans løn. Det betyder at man fremover , - når det er på eget og ikke ejerforeningens initiativ -, må huske at give ham en passende "aflønning", som f.eks. en blomst eller en flaske vin, hvis han har hjulpet til.

 

Vedr. Mundfelds boligforhold er det således, at han selvfølgelig bliver boende, men fremover skal

betale husleje på lige fod med andre lejere.

 

 


Rengøring af trapper

Bestyrelsen har efter aftale med Mundfeld valgt at give rengøringsopgaven til Louise Schou, Geert Schous datter, som mod en meget rimelig betaling vil tage sig af trappevask frem til årsskiftet. Hovedtrapperne vil blive vasket hver anden uge og bagtrapperne en gang om måneden. Hvis der skulle blive behov for rengøring oftere, må vi tage det op igen.

 

Vi skal i løbet af efteråret indhente tilbud fra forskellige "vicevært/rengøringsselskaber" for at undersøge hvad en ordning, der inkluderer snerydning, vedligeholdelse og rengøring, koster. Hvis I kender et godt firma, så giv besked til bestyrelsen.

 

Den nye gård

Rudy Hougaard afløser Geert Schou som kommunens og ejerforeningens kontaktperson.

 

Gårdrydningskontoret har på ejerforeningens initiativ lovet at de i forbindelse med opretning af vores nedløbsrør udformning også vil lave en opretning af de nedsunkne belægningssten i langs muren nedenfor Rudy og Lenes lejlighed. For at få lidt mere lys i gården tog Rudy initiativ til at det store træ i midten af gården blev beskåret, hvilket er sket. Derudover er det også blevet undersøgt, hvorfor der ikke er et skur til storskrald, og begrundelsen fra Gårdrydningskontoret er, at hver enkelt forening har deres egen storskraldsordning, hvorfor vores fortsætter uændret. Endvidere er Gårdrydningskontoret blevet gjort opmærksom på at der mangler randbeplantning i vores "lille" gård, og at porten til gården fra Helgesensgade binder. Begge forhold bliver bragt i orden så hurtigt som muligt.

 

Istandsættelse af opgang 65A

I juni holdt opgang 65A et malermøde hos Ambro & Carla, hvor der blev set på farver og studeret vigtige detaljer. Her kom beboerne hurtigt frem til at istandsættelsen af opgang 65A, skal tage udgangspunkt i de farver der er i terrazzo belægningen, hvilket minder meget om farvekonsulentens forslag. Der var heldigvis stor enighed om, hvilken farveskala, der skulle bruges, og Pernille tog kontakt til Peter Maler for at indhente tilbud på istandsættelse af opgangen. Han vil i løbet af september lave nogle farveprøver på væggene, således at beboerne i opgang 65A kan finde frem til de helt rette nuancer.

Derudover er der blevet indhentet tilbud fra to elektriker, og på det næste bestyrelsesmøde bliver det besluttet hvilket firma, der får opgaven. Bestyrelsen har ønsket indhente to tilbud, for at kunne sammenligne priser, da udgifterne til elektricitetsarbejdet faktisk udgør ca. en fjerdedel af de samlede udgifter til istandsættelsen

 

En regnfuld sommerfest

Lørdag den 17 juli blev der holdt den årlige sommerfest. Ca. 20 personer var mødt op iført varmt tøj og en god ret under armen. Der var alt fra fantastiske røgede skiver af elsdyrkød direkte "importeret" af Gunilla med udsøgt sans for delikatesser til klassiske, røde pølser til børnene. Vi nåede lige præcis at sætte os til bords, hvorefter trommelyden af tæt regn blev baggrundsmusik for festen. Børnene fortrak til de tilstødende lokaler - et lille telt, hvor de nød hinandens selskab. På trods af vejret havde vi en dejlig fest, hvor sange fra arkivet blev genopfrisket.

 

Hvem vil arrangere et julearrangement?

Bestyrelsen foreslår, at der arrangeres et julegløgg arrangement søndag den 28 november (første advent) i forbindelse med at Svend Deth tænder julelysene for små og store... og Titus. Giv besked til Pernille.