SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

-         Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere nr. 42, december 1999

 

Istandsættelse af opgang 65A

Beboerne i opgang 65A har siden september afholdt to malermøder. Der har længe været enighed om farven på paneler, døre og den øverste halvdel, men den nederste halvdel krævede en del farveprøver. Det er nu lykkedes at nå frem til nuancen på den nederste halvdel, som bliver en ”en støvet romersk lys rødlig variant”, efter en ben-hård forhandling mellem den gule og den røde fløj, som blev afsluttet med en afstemning forrige søndag. Belært af erfaring er det næsten umuligt at beskrive farver, hvorfor nysgerrige opfordres til at besøge opgangen. Peter Malers ansatte arbejder nu på højtryk, og hovedparten af malerarbejdet forventes at være færdigt inden jul.

Derefter skal elektrikerne afslutte istandsættelsen af opgangen med færdiggørelse af installationer og ophæng af lamper. Opgangen forventes at blive helt færdig i løbet af januar.

 

Og så blev det jul i Sortedamshus

Den første advent – søndag den 28 november – mødtes ca. 15 af beboerne til julegløgg og æbleskiver hos Anne Marie i Helgesensgade 1, som havde tilbudt at lægge hus til. Gunilla bidrog med en stærk gløgg, selvom hun ikke kunne deltage, hvilket må siges at være en fin gestus.

Svend Deth, Peter, m.fl, sørgede for at vi har fået lys i træerne i gården. Snakken gik om løst og fast samtidig med at de tre yngste beboere i ejerforeningen, Jens, Uffe og Malina, gjorde deres til at sætte liv i arrangementet. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke bidragsyderne for deres indsats.

 

Orientering om loft

Bestyrelsen har rykket den ene ejer af restejendommens advokat Peter M. Andersen, og på ny tilkendegivet at vi ønskede et udspil med henblik på foreningens overtagelse af arealerne, som vi herefter kunne informere beboerne om. Advokat Peter M. Andersen har skrevet et brev til bestyrelsens advokat, at han ville vende tilbage i løbet af december måned, og vi afventer således fortsat hans udspil.

 

Bestyrelsen har drøftet om der er presserende behov for en ekstraordinær generalforsamling eller et informationsmøde, men har besluttet at afvente Peter M. Andersens udspil, da vi sigter mod at afholde et møde, hvor der kan udspille sig en konstruktiv diskussion på baggrund af et reelt prisforslag. Først på dette grundlag vurderer bestyrelsen at det vil være muligt og hensigtsmæssigt at afslutte sagen.

 

Snerydning og fjernelse af graffiti

Bestyrelsen har kontakt med en vicevært i nabolaget, som gerne vil rydde fortovet når der er faldet sne. Aftalen indeholder ikke et fast månedligt beløb, men der afregnes fra gang til gang. Så hvis der ikke falder meget sne i år, sparer vi lidt på den konto.

 

Hvis det viser sig at denne løsning ikke fungerer tilfredsstillende finder vi selvfølgelig en anden løsning.

 

Vedr. fjernelse af graffiti er det vigtigt at være opmærksom på, at det er muligt at fjerne grafitti med husholdningssprit, - hvis blot det gøres samme dag. Alle opfordres derfor til at straks at gribe klud og sprit med det samme, hvis skaden er sket. Dette gælder især graffiti skrevet med spritpen på hoveddøre/vinduer. Heldigvis har vi også Mundfeld, der maler facaden, hvis man ikke når frem i tide.

 

 

Gården har fået navn: ”Købkes gård”

Lene, Rudy og Geert har været til ”overdragelsesmøde” hos kommunen i slutningen af november, hvor en af punkterne var navngivning af gården. Geert havde studeret området historie og foreslog navnet ”Købkes gård”, da denne engang lå her, hvilket der hurtigt var enighed om. Vi kan således med stolthed informere om, at det er en beboer fra Sortedamshus, der har navngivet gården! Tillykke Geert Schou.

 

Der blev stiftet et overordnet organ, hvor Sortedamshus er repræsenteret v. Rudy, som er suppleant. Fra maj måned stiftes der to ”lokaludvalg” for henholdsvis hver ende af de to nye gårde, hvor det er meget vigtigt at Sortedamshus bliver repræsenteret, hvis vi have indflydelse. Vi har rigeligt at se til med mange spændende opgaver, så hvis der er nogen, der har lyst til at deltage og varetage foreningens interesser i lokaludvalget for vores del af gården, vil det være meget velkomment. Interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen. Det er muligt at få yderligere information ved henvendelse til Lene og Rudy eller direkte til Anette Sønderby Jensen i Gårdrydningskontoret (nummeret står i det omdelte materiale).

 

Tætning af fortovskant

I oktober/november blev der konstateret indtrængen af vand i kælderen ud for 65A, og der er derfor blevet foretaget en tætning af fortovskanten. Det viste sig at kitkutrenderne var defekte og gruset som skulle hindre indtrængning af vand med tiden er skyllet væk. Skaderne er udbedret.

 

 

Alle i Sortedamshus ønskes glædelig jul og godt nytår,

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Lene - Rudy - Pernille - Carla