SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

-         Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere nr. 43, marts 2000

 

 

Istandsættelse af opgange

Opgang 65A er nu afsluttet, og turen er nu kommet til den sidste opgang. Beboerne i Helgesensgade opfordres derfor hermed til at begynde at overveje farvevalg og afholde det første farvemøde. Det er en god idé at få fat i et farvekort og at man hver især medbringer brochurer, udklip eller lignende eksempler på indretning af rum og farvevalg, som man foretrækker. Dermed bliver det nemmere for andre at forstå når man f.eks. forsøger at beskrive ”en varm rød”.

 

Selve istandsættelsen af Helgesensgade kan gå i gang til sommer, hvilket betyder at beboerne har 3-4 måneder til at vælge farver, lamper og eventuelt rosetter. Det er besluttet, at prisen for opgangen ikke må overstige 200.000 kr. Det vil sige, at der ikke er råd til både de dyreste lamper, de dyreste rosetter og åremalede døre. Men der er råd til ganske meget af det sjove også.

 

Af hensyn til den praktiske koordinering af arbejdet og kontakten til bestyrelsen og administrator bedes beboerne i Helgesensgade udpege en kontaktperson og orientere bestyrelsen om, hvem det er senest på Generalforsamlingen (Dato: læs herunder).

 

 

Ny rengøringsordning

Bestyrelsen har holdt møder med to viceværtfirmaer om rengøringsopgaver, snerydning og saltning m.v. Vi har truffet aftale med Torben Rasmussen, som har startet et firma med kontor i Helgesensgade: “Torbens Multiservice”. Vi er via administrationskontoret i færd med at få udarbejdet en kontrakt. Torben Rasmussen, som har privatbolig på Søpassagen, har indvilliget i at overtage foreningens ansvar ift. politivedtægterne med hensyn til saltning, grusning og snerydning af fortove. Torben Rasmussen er allerede gået i gang med rengøringen.

 

 

Orientering om loft

Advokat Peter M. Andersen, som repræsenterer Tofte Foundation, den ene af de to ejere af restarealerne, har for nylig meldt tilbage til foreningens advokat med en påstand om, at det i de  oprindelige skøder var anført, at brugsretten til pulterrum var midlertidig. Bestyrelsen er foreløbig i besiddelse af to af de oprindelige skøder, som modbeviser dette. Bestyrelsen er gået i gang med at indhente kopier af de oprindelige skøder, og har i den forbindelse kontaktet en række af de tidligere ejere. Ingen af disse har haft det indtryk, eller har læst i Deres skøder, at brugsretten til pulterrummene var midlertidig.

 

I tilfælde af, at ejerne fastholder Deres påstand om, at brugsretten til pulterrummene er midlertidig, vil vi forsøge at kortlægge præcis hvilke lejlighedsejere, der med baggrund i de oprindelige skøder fra 1. gangs salget kan gøre erstatningskrav gældende over for ejerne af loftet.

 

 

Ny tilstandsrapport?

Det er ca. 10 år siden at Sortedamshus stand blev gennemgået af et ingeniørfirma, som udarbejdede en tilstandsrapport. Denne tilstandsrapport dannede baggrund for den gennemgribende renovering som huset har gennemgået i mellemtiden, så som nyt tag, facade samt opgange. Istandsættelsen er de seneste år blevet finansieres ved, at alle har indbetalt et ekstrabeløb til genopretningsfonden over fællesudgifterne. Dette ekstrabeløb er vi forpligtet til at indbetale til og med året ud. I løbet af efteråret skal vi træffe beslutning om der er behov for at yderligere istandsættelse, hvor bestyrelsen foreslår at beslutningen træffes på baggrund af en ny tilstandsrapport. Dette punkt vil blive drøftet til generalforsamlingen i maj måned. 

 

 

”Købkes gård”

I maj bliver der stiftet to ”lokaludvalg” for henholdsvis hver ende af de to nye gårde. Bestyrelsen opfordrer derfor til at nogle af beboerne melder sig til dette udvalg, således at vi får indflydelse på tingenes gang. Interesserede kan kontakte Lene eller Rudy Hougaard.

 

 

Årlige generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes mandag den 29. maj i Fredens Kirkes mødelokale. Vi håber på et godt fremmøde. Der vil blive valgt en ny ind i bestyrelsen, idet Carla Packness ikke genopstiller.

 

 

Container

Vi har bestilt container til storaffald i bededagsferien. Vi vil rydde op i cykelkælderen og i de fælles kælderområder under 65 A og B.

Hvis I har en cykel som henstår lidt trist, flad på for- og baghjul og med rustanløb hist og pist, så kan den ende i containeren, hvis ikke den blevet markeret med et grønt bånd.

De grønne bånd vil blive udleveret i god tid før bededag.

Der vil også blive almindelig oprydning (udsmidning) af gamle komfurer, henstillede hyldesystemer og sofaer, med mindre tingene er blevet afmærket med grønne bånd eller anden tydelig markering af, at tingene skal blive stående. I øvrigt kan alle benytte muligheden for at få fjernet privat overflødigt gods.

 

Til hele operationen søges medejere med arbejdshandsker. Henvendelse til bestyrelsen.

 

 

Hjemmeside

Vi kan med begejstring informere om, at Sortedamshus er kommet på nettet, på hjemmesiden:

 

www.Sortedamshus.dk

.

Hvis I har gode ideer til materiale eller billeder, som kunne lægges ud på hjemmesiden, så kontakt WEBMASTER alias Geert Schou.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Lene, Rudy, Pernille og Carla