SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

- Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere nr. 44, maj 2000

 

 

Nøgleudskiftning.

Låsene i ejendommens hoveddøre er ved at være slidte, og beboerne i Helgesensgade har haft problemer med at nøglen ikke længere passer.

 

Derfor foretager vi på torsdag en udskiftning/omstilling af ejendommens låsecylindere. Det drejer sig om alle låse, som er fælles: Hoveddøre og køkkendøre, dørene ind til loftsgangene, cykelkælder, gård og gårdtoilet. Der udleveres to nye nøgler pr. lejlighed. Yderligere nøgler kan købes af Pernille eller hos Sesam Låseservice på Østerbrogade over for indgangen til ISO.

 

Det er vigtigt, at der ikke laves uautoriserede kopier af hoveddørsnøglerne, da disse slider unødvendigt meget på låsecylindrene.

 

Låsene omstilles på TORSDAG DEN 11. MAJ. På torsdag skal man altså huske at tage den nye nøgle med i byen - eller ringe på hos underboen.

 

 

Container og oprydning

Som tidligere meddelt har vi bestilt en container til Store Bededags-weekenden. Containeren er låst med nøgle, og nøglen kan lånes hos Rudy og Lene. I samme anledning vil vi foretage en oprydningsrunde i det fælles kælderrum under 65A og i cykelkælderen. Der vil blive uddelt mærkater, som skal placeres på de ejendele, der ikke skal smides væk. Generelt skal der ikke opmagasineres affald eller ejendele i længere tid i de fælles kælderrum. Genstande med tydeligt navn og/eller mærkat vil dog ikke blive kasseret.

 

SØNDAG DEN 21. MAJ FRA KL. 9.30 TIL 12.00 ER DER FÆLLES OPRYDNING. Bestyrelsen skal opfordre alle energiske beboere, som har lyst til at deltage, til at møde op i dette tidsrum. Der vil være fælles kaffe, saftevand og wienerbrød - foruden glæden ved samværet og det fysiske arbejde - til deltagerne.

 

 

Generalforsamling i gårdlav'et

Er stadig den 15. maj kl. 19 i Fredens Kirke.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen