SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

‑ Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere nr. 46, november 2000

 

OBS!

 

I morgen, tirsdag den 14. november kl. 14.30 ‑ ca. 17.00

Kommer der en ingeniør fra firmaet Wormslev på besigtigelse i

ejendommen.

 

Ingeniøren skal hjælpe os med at udarbejde en vedligeholdelsesplan

og prioritere de forestående opgaver.

 

Ingeniøren skal så vidt muligt have adgang til alle arealer på loft og i

kælder. Vi regner ikke med, at han behøver besigtige de enkelte

lejligheder, men hvis han udtrykker ønske herom, vil vi bede Jer vise

ham den venlighed.

 

Såfremt der ikke er nogen hjemme i det nævnte tidsrum, vil vi bede

Jer sørge for, at rummene ikke er aflåst, eller at Mundfeld eller en

anden person i ejendommen har en nøgle.

 

Endvidere: Kort orientering om tvangsauktion

 

En del af Runar Gunn's kælderlejlighed er sat på tvangsauktion den

20. november kl. 9.00. På baggrund af diskussionen på de seneste

generalforsamlinger overvejer bestyrelsen at fremsætte købstilbud på

foreningens vegne. Der resterer dog fortsat usikkerhed om, hvorvidt

det er hele hans kælderlejlighed, eller kun halvdelen, der bliver solgt.

Bestyrelsen kan derfor heller ikke p.t. foreslå en max. Pris, som

medlemmerne kan forholde sig til. Vi orienterer i et nyt nyhedsbrev,

så snart vi har fået klarhed på dette spørgsmål, Vi håber p.t., at

tvangsauktionen bliver udskudt pga. de nævnte usikkerhedsfaktorer.

 

Med venlig hilsen

Dieke, Ole, Else og Pernille

(Bestyrelsen)