Til medlemmerne af

Ejerforeningen

Sortedamshus

 

 

 

22. november 2000

 

vedr. kælderlejlighed nr. 13 i Helgesensgade 1

 

Orientering

 

Lejligheden blev solgt på tvangsauktion den 20 november til Peter Elsborg til en pris på kr. 2.001,‑ hvortil skal lægges auktionsomkostningerne på ca. kr. 26.000.

 

Da Peter Elsborg er Pernille Moll's mand blev bestyrelsen enig om at Pernille var inhabil i denne sag og derfor ikke deltog i de videre drøftelser i bestyrelsen.

 

Ejerforeningen har forkøbsret på lejligheden, til samme pris og vilkår, og generalforsamlingen skal derfor afgøre om Ejerforeningen vil benytte sig af denne forkøbsret.

 

Anbefaling

 

Bestyrelsen anbefaler kraftigt, at ejerforeningen køber kælderlejligheden, som er på 64 kvm.

 

Begrundelsen er, at Ejerforeningen i højt grad mangler fællesarealer. I øjeblikket er det eneste fællesareal, som Ejerforeningen disponerer over en del af kælderen under 65A samt varmecentralen. Alt andet inklusivt lofterne og cykelkælderen hører ind under forskellige ejere og benyttes delvis som fællesareal/pulterrum efter temmelig uklare retningslinier. På sidste generalforsamling var der enighed om at bestyrelsen skulle arbejde for at få kontrol med mere fællesareal.

 

Endeligt er det i Ejerforeningens interesse at have kontrol med hvad der foregår i kælderlejligheden.

 

EFter et evt. køb af kælderlejligheden vil Ejerforeningen kunne bruge lokalet til to forskellige ting.

 

Den ene mulighed vil være, at vi fremover bruger kælderlejligheden som pulterrum m.m. Da lejligheden har et fordelingstal på 1,07 taber Ejerforeningen derved en månedlig indtægt i ejerforeningsbidrag samt genopretningbidrag på kr 610,78. Hertil kommer ejendomsskat på Kr. 195,81. D.v.s. den totale månedlige udgift er kr 806,59.

 

Den anden mulighed vil være at leje kælderlejligheden ud, indtil der foreligger en afklaring om, hvad der sker fremover med de andre fællesarealer, som vi p.t. benytter men ikke ejer, f.eks. cykelkælderen. Vælges denne model vil købet være mindst udgiftsneutral idet lejeindtægten nok vil overstige de løbende driftsudgifter.

 

Men uanset hvilken løsning, der vælges, mener bestyrelsen, at Ejerforeningen bør købe kælderlejligheden.

 

Med Venlig Hilsen

 

Else Relster          Ole Stig Andersen       Dieke Postma