SORTEDAMSHUS NYHEDSBREV

- Nyt fra ejerforeningen til lejere og ejere nr. 47, januar 2001 -

 

 

Kære medlemmer, hermed lidt efterspurgte informationer om fælles anliggender:

 

Ingeniørrapport

 

Foreningen har modtaget en foreløbig vedligeholdelsesplan fra ingeniørfirmaet Torben Wormslev. Den endelige rapport vil blive kopieret og omdelt til medlemmerne i god tid inden den ordinære generalforsamling, således at rapporten kan danne grundlag for en drøftelse af prioriteringen og hastigheden for iværksættelse af forestående vedligeholdelses‑ og genopretningsopgaver. Ingeniørrapporten peger bl.a. på gradvis udskiftning af faldstammer og varmerør som en opgave, der forestår på lidt længere sigt.

 

I rapporten fremhæves også flere opgaver, som straks bør udføres/påbegyndes eller undersøges nærmere. De mest omkostningskrævende af disse vedrører: 1. Problemer med opsugning af fugt og fugtindtrængen i kælderen (prisskøn: 460.000 kr.)  2. Undersøgelse af etagedæk, nedbrydning af stålbjælker, især over kælderen (pris: ?)  3. Maling af vinduer til gårdsiden samt udskiftning af vinduer i bagtrapper (prisskøn: 250.000 kr.)

 

Viceværtordning

 

Som tidligere nævnt på de sidste års ordinære generalforsamlinger har vi ikke længere en formel viceværtaftale med Mundfeld. Mundfeld har fortsat ønsket at varetage pasning af varmeanlægget i kælderen, justering af temperaturer, registrering af forbrug m.v. samt overmaling af graffiti på ejendommens facade. Mundfeld har som tidl. blikkenslager og vicevært i ejendommen gennem mange år et omfattende kendskab til installationerne og reparation af disse, og er en meget hjælpsom person, men han lønnes efter eget ønske ikke længere direkte af foreningen. Han bør derfor konsulteres efter privat aftale.

 

Anmeldelse af skader og fejl på ejendommens fælles bestanddele skal i dagtiden rettes til ejendomsadministrationen, Valdal Advokatfirma, Øster Alle 33. Uden for den almindelige åbningstid skal skader, hvor udbedringen haster, anmeldes til et medlem af bestyrelsen. Ejendommen benytter normalt firmaerne på håndværkerlisten (herunder), som alle kender huset.

 

Som regel kan det først efter en undersøgelse af skadens art og årsagen til skaden afgøres, om udgiften dækkes af foreningen, ejendommens forsikring eller af den enkelte ejer. Men det er normalt en forudsætning for foreningens dækning af udgiften, at skaden vedrører de fælles bestanddele, og at tilkaldelse af håndværkere sker via ejendomsadministrationen eller bestyrelsen.

 

I særligt hastende tilfælde, f.eks. vandskader i weekender og ferier, hvor det ikke er muligt at træffe et medlem af bestyrelsen, kan beboerne selv kontakte en håndværker med døgnservice (ikke nødvendigvis fra håndværkerlisten), som kun skal foretage den mest nødvendige reparation.

 

Håndværkerliste

 

VVS: Thorkild Andersen, Mariendalsvej 7, 2000 Frederiksberg, 38888062

 

Tømrer: SKP v/Steen Kochendorff Petersen, Tørveslettevej 5, 2765 Smørum, 44663126

 

Murer: Helmuth E. Andersen, Hasselvej 27, 2720 Vanløse, 38712310

 

EI‑installatør: Benny Hansen, Ndr. Frihavnsgade 76, 2100 Kbh., Ø, 35428393

 

Glarmester: Henning Buch, Ryesgade 54, 2100 Kbh. Ø, 35396725

 

Kloakservice: Lyngholm, Avedøreholmen 58, 2650 Hvid. 36770077

 

Låse: Sesam låse A/S, Østerbrogade 120‑122. 2100 Kbh. Ø, 35420033

 

Trappevask

 

Da Mundfeld gik på pension traf bestyrelsen en fordelagtig aftale med Torbens Multiservice, Helgesensgade om trappevask og pasning af fortove. Torben har lovet os følgende ydelser:

 

‑ Ugentlig vask af hovedtrapper

‑ Månedlig vask af køkkentrapper

‑ Udskiftning af el‑pærer, regelmæssig aftørring af vindueskarme, fejning af loft m.v.

‑ Renholdelse af fortove samt snerydning og saltning efter politivedtægterne

‑ Månedlig rengøring af gårdtoilet

 

Klager over rengøringsniveauet kan rettes til bestyrelsen. Specifikke klager over manglende elpærer eller f.eks. saltning af trapper bør i første omgang rettes til Torbens Multiservice på tlf. 40 91 93 67.

 

Vandforbrug

 

I perioden siden september 2000 har vi desværre igen oplevet en stigning i ejendommens vandforbrug, især i Helgesensgade. Vandforbruget har det seneste 2 år vedvarende ligget på et højere niveau end tidligere, hvilket foreløbig har resulteret i en merudgift på ca. 10.000 kr. om året. Med de grønne afgifter og den yderligere stigning vil konsekvensen blive en endnu større årlig merudgift. Stigningen i vandforbruget kan ses på Sortedamshus hjemmeside www.sortedamshus.dk.

 

Bestyrelsen skal endnu engang indskærpe over for beboerne, at vandforbruget skal begrænses og f.eks. løbende toiletkummer og vandhaner skal repareres øjeblikkelig. Falder vandforbruget ikke i løbet af de kommende måneder, vil der blive foretaget en inspektion i samtlige lejligheder. I bestyrelsen vil vi nu tage initiativ til at undersøge, hvad det vil koste at investere i individuelle vandmålere.

 

Renovering af opgangen i Helgesensgade

 

Den tredje og sidste opgang er nu renoveret. Den samlede pris for renoveringen blev ca. 30.000 kr. dyrere end planlagt, i alt 240.000 kr., fordi det blev besluttet at konsultere en arkitekt om farvevalg, fordi man bestemte sig for at få små rosetter på hver etage, og fordi beboerne havde et stort ønske om at få alle døre åremalet på ny, hvor det (ligesom i SD 65A) kun var indeholdt i det oprindelige tilbud at nymale ca. halvdelen af dørene og restaurere de bedst bevarede af de øvrige entredøre. Vi kan nu glæde os over det gode resultat forhåbentlig i mange år frem.

 

Venlig hilsen og godt nytår fra

 

Formanden / Pernille SD 65A, 2. sal