Fra: Søren Holm Seerup [SHS@JBLAW.DK]

Sendt: 22. oktober 2001 22:29

Til: 'geert@sortedamshus.dk'

Cc: 'bc@valdallaw.dk'

Emne: Offentliggørelse af notat

 

Til hostmaster for ejerforeningen Sortedamshus' hjemmeside

 

Fra anden side er jeg ved en tilfældighed gjort bekendt med, at

ejerforeningen Sortedamshus har lagt mit notat af 1. februar 2001 ud på

internettet. Jeg har efterset den pågældende side på nettet og har

konstateret, at der er tale om en såkaldt "afskrift", der dog indeholder

advokatfirmaet Jonas Bruuns brevhoved og vistnok er en fuldstændig og ordret

gengivelse af mit notat.

 

Jeg finder det positivt, at ejerforeningen effektivt har stillet notatets

informationer til medlemmernes kundskab. Til gengæld finder jeg, at en

almindelig og søgbar publicering af notatet på interenettet i den form, der

er tale om, går ud over den brug, foreningen kan gøre af notatet.

 

Jeg formoder, at informationsformålet med notatet på foreningens hjemmeside

på nuværende tidspunkt er fuldt ud opfyldt.

 

Jeg beder høfligst ejerforeningen om at tage notatet bort fra internettet

nu.

 

Advokat Bo Vadt Christensen modtager for god ordens skyld kopi af denne

skrivelse.

 

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup

 

Jonas Bruun Advokatfirma

Bredgade 38

1260 København K

Direkte telefon:                         33 47 88 52

Direkte telefax:                         33 47 89 52

E-post:                                     shs@jblaw.dk

Jonas Bruun omstilling:                      33 47 88 00

Jonas Bruun hovedfax:             33 47 88 88

 <<Søren Holm Seerup (E-mail).vcf>>

 

 

******************************************************************

Denne fodnote angiver, at denne E-mail er sendt af:

 

Jonas Bruun, Advokatfirma

 

Denne E-mail og eventuelle vedhaeftede dokumenter kan indholde

fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne adressat.

Har De ved en fejltagelse modtaget denne E-mail, beder vi Dem

venligst omgaaende underrette mailto:jan@jblaw.dk samt slette

E-mailen.

 

Denne E-mail er ved hjaelp af MIMEsweeper kontrolleret for

eventuelle computer vira.

******************************************************************

This footnote warrants that this E-mail was dispatched by:

 

Jonas Bruun Lawfirm

 

This E-mail and any files transmitted with it are confidential and

intended solely for the use of the individual or entity to whom

they are addressed. If you have received this E-mail in error,

please notify mailto:jan@jblaw.dk and delete the E-mail.

 

This E-mail message has been swept by MIMEsweeper in order to

detect the presence of possible computer viruses.

******************************************************************