EJERFORENING "SORTEDAMSHUS"

 

Nyhedsbrev     12. august 2001

 

Kære medlemmer af Ejerforeningen. Vi vil hermed informere om de seneste og fremtidige aktiviteter:

 

Vedligeholdelse af ejendommen

 

Den 20. august begynder anlægsgartneren omlægningen af fliser i gården langs ejendommen. Dette arbejde vil tage ca. 2 uger.

 

Vedr. rust i jerndragere har det vist sig ved nærmere gennemgang at flere jerndragere end forventet har brug for at blive udbedret/udskiftet. Samtidig vil mureren renovere sokkelen langs ejendommen og udbedre forskellige skader og mangler ved dørene ud til gården. Hvis I har bemærket flere ting, så giv os endelig besked. Mureren starter medio september.

 

Vedr, køkkentrappevinduer: Firmaet "Peter Maler" vil stå for udskiftning af køkkentrappevinduer:

 

Første del i september/oktober 2001 omfatter udskiftning af alle tre køkkentrappers vinduer inkl. maling af indgangsdøre i gård.

 

Anden del i april/maj 2002 omfatter maling af vores vinduer udvendig mod gården samt maling af hoveddøre.

 

Opkøb af loft/kælder

 

Der arbejdes fortsat på sagen og vi afventer en tilbagemelding fra de involverede parter. Vi vender tilbage så snart der er noget nyt.

 

"Efter‑reparationer" efter istandsættelse af opgange

 

Vi har stadig nogle hægepartier hos Firmaet Peter Maler i fbm. Istandsættelsen af opgangene, som dog har lovet at færdiggøre disse i uge 32 og 33.

 

Porten i Helgesensgade

 

Bestyrelsen har besluttet at skrive et brev til Gårdlauget, da porten stadigvæk ikke lukker ordentlig i.

 

Afhentning af storskrald

 

Vi har problemer med at der står ting rundt omkring på fællesarealerne. I bedes derfor gå disse samt lofts‑ og kælderrum igennem, således at vi kan få ryddet op. Diverse lofts/kældereffekter placeres ved "kirkepassagen ud for 70C” i løbet af den forudgående weekend (7‑9 september). Der gøres opmærksom på, at storskrald ikke er gamle vinduer, radiatorer eller andet byggemateriale, men storskrald som møbler, gardiner, etc. Storskraldet bliver afhentet:

 

Mandag den 10. september 2001

 

 

Med ønsket om en fortsat god sommer

 

Ambro lannone, Bent Høj Andersen , Dorrit Knudsen.