Januar 2004

 

Til beboerne i Sortedamshus.

 

Godt Nytår.

 

Dette er en opfølgning af vores decembernyhedsbrev, hvor vi gjorde opmærksom på husordenens bestemmelse om renholdelse af fællesarealerne m.m.

 

Efter at alle nu skulle have rimelig pulterrrumsplads, blev beboerne bedt om at rydde fællesarealerne i kælder og på loftet for ting, der kunne stå i eget pulterrrum eller som kunne smides ud. Dette er delvis sket og en del oprydning og rengøring har fundet sted på bestyrelsens foranledning. Da der imidlertid stadig står en del opmagasineret på fællesarealerne under nr. 65 og på tørreloftet over nr. 65, gives hermed en frist til 1. februar, hvorefter ting, der ikke tilhører fællesskabet, vil blive smidt ud ved bestyrelsens foranstaltning. Har enkelte beboere problemer med dette, bedes man kontakte et af bestyrelsens medlemmer inden 1. februar. Fællesarealer er blevet forsynet med belysning og stikkontakter, der gør det muligt at trække ledning til eget pulterrum.

 

Som led i løsningen af pulterrumsproblematikken har Jesper Møller og Karsten Henriksen venligst indvilliget i at flytte pulterrum fra loftet over Helgesensgade til et rum i kælderen under nr. 65. Herved frigøres deres hidtidige rum på loftet over Helgesensgade 1 til tørreloft.

 

Helgesensgades 4. sal er stadig ikke bragt i ordentlig stand, og vi har nu anmodet administrator om at tage affære.

 

Vi bad beboerne om at hjælpe med vedligeholdelsen af røgalarmerne på køkkentrapperne ved udskiftning af batterier i disse, når de giver sig til at bippe som tegn på, at batterierne er for gamle. I vaskekælderen ved køkkentrappen i nr. 65 er nu anbragt friske batterier sammen med nye pærer til trappebelysningen. Find selv det nødvendige der og skift ud eller kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis det giver problemer.

 

Foreningens hjemmeside, der længe ikke har været ført up-to-date, er nu ajourført af webmaster Geert Schou. Her kan man finde referater af generalforsamlinger, nyhedsbreve som dette, navne, telefonnumre og adresser på administrator og bestyrelsens medlemmer m.m. Hjemmesiden hedder www. sortedamshus.dk 

 

Bestyrelsen for Sortedamshus.