Som ny § 10 a indsættes:

 

"Lejligheden må ingensinde beboes af flere personer end angivet i lejelovens § 53 jfr. § 66 i lov om midlertidig regulering of boligforholdene, ligesom hver lejlighed højst kan ejes af to personer. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Specielt bemærkes, at husdyr i lejlig­heden er tilladt, dog kan bestyrelsen forlange husdyr fjernet, som er til gene for de øvrige beboere".

 

 

Til § 23 sidste stk. tilføjes:

 

"Endvidere respekteres alle fremtidige servitutter og lån fra kreditforening, hypotekforening og reallånefond".