AFSKRIFT

 

 

Undertegnede ejere ifølge de nedenfor anførte fordelingstal af ejerlejlighederne på ejendommen, matr.nr. 2388 og 2441 Udenbys Klædebo kvarter deklarerer hermed med bindende

virkning for os og efterfølgende ejere af ejerlejlighederne på de nævnte ejendomme,

 

 

at     vi tiltræder at varmtvandsforsyningen sker fra fælles beholder på enten matr.nr. 2388, eller matr.nr. 2441 Udenbys Klædebo kvarter, således at der ikke opretholdes særskilt varmvandsforsy­ning til de enkelte matrikelnumre.

 

 

Nærværende deklaration respekterer de før 14/4‑1982 tinglyste servi­tutter, byrder og pantehæftelser.